Politica de confidențialitate

Acest document descrie politicile și practicile aplicabile site-ului digicore.ro privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.

Asigurarea confidențialității informațiilor primite de la utilizatori este o responsabilitate continuă și impune actualizarea periodică a prevederilor prezentului document, pe măsură ce vom implementa noi măsuri impuse de legislația specifică sau vom adopta noi politici de confidențialitate.

Precizăm că pentru prelucrarea datelor bazate pe consimțământ vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dumneavoastră suplimentar.

În ceea ce privește vârsta utilizatorilor, nu vom solicita și nici nu vom primi informații, de orice natură, de la persoanele sub 16 ani.

În acest moment nu există terțe persoane împuternicite care, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, să prelucreze datele cu caracter personal în numele nostru. Totuși, necesitatea utilizării anumitor servicii specializate sau tehnologii pe care le vom folosi pentru a ne putea îndeplini atribuțiile ar putea justifica în viitor împuternicirea unor terțe persoane (datele nu vor fi transmise concomitent tuturor împuterniciților). Lista împuterniciților (nume, domeniu de activitate, adresă, date de contact), atunci când aceștia vor exista, va fi afișată aici. Prin urmare, pentru informarea dumneavoastră corectă și completă, vă rugăm să consultați acest document la fiecare utilizare a serviciilor pe care vi le oferim.

Ne angajăm cu toată responsabilitatea să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să tratăm toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale, prelucrând, atunci când situația o impune, doar informațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Cine suntem?

Site-ul digicore.ro aparține firmei DigiCore.Ro SRL, o firmă înființată în anul 2006 și axată în special pe programare web.

DigiCore.Ro are sediul în Alexandria, jud. Teleorman, România, strada București, bl. 713C, sc. B, ap. 18, codul de identificare fiscală 19315751, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J34/713/2006 și este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site.

Cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

DigiCore.Ro nu prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing agresiv, pentru promovare sau pentru dezvoltarea nivelului de business. De asemenea, DigiCore.Ro nu utilizează, prin intermediul site-ului, instrumente de procesare și profilare automată sau tehnologii de colectare de date și metadate.

Pentru menținerea legăturii cu clienții și reprezentanții acestora, DigiCore.Ro stochează într-o bază de date securizată datele furnizate cu exprimarea consimțământului dvs.: numele și prenumele, adresa de email.

DigiCore.Ro nu partajează datele personale cu alte entități sau terți. Accesul la date este garantat exclusiv pentru personalul DigiCore.Ro.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității vă explică ce date cu caracter personal colectăm și modul în care utilizăm datele respective.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Prin „date personale” se definesc informațiile unice individuale privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresă, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Dintre aceste date noi solicităm, pentru menținerea contactului cu clienții, numai numele și prenumele, și adresa de email. La acestea se adaugă eventuale alte date pe care dumneavoastră ni le puteți oferi din proprie inițiativă (număr de telefon, adresă etc.).

De fiecare dată când solicităm datele dvs. personale, o facem pentru menținerea contactului cu dumneavoastră. În acest sens vă explicăm scopul pentru care ne sunt necesare datele, unde le păstrăm și cine are acces la acestea. Totodată, vă informăm că vă punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre dvs. oricând doriți și vă asigurăm că le vom șterge dacă ne solicitați acest lucru sau la finalul perioadei standard de stocare.

Ce date personale colectăm și de ce trebuie să o facem?

Colectăm date cu caracter personal la un nivel minimal, pentru a putea a menține contactul cu dumneavoastră. Datele vor fi furnizate direct de dvs., doar dacă doriți, de exemplu, atunci când ne scrieți un mesaj prin intermediul formularului de contact.

De asemenea, vă informăm că nu folosim adresa dvs. IP pentru a vă identifica, dar o vom stoca în momentul în care accesați site-ul nostru, în principal din motive de securitate.

În funcție de interacțiunile pe care le aveți cu site-ul nostru, iată care sunt datele pe care le colectăm cu acordul dvs.:

Formularul de Contact

 • nume și prenume – pentru identificare;
 • adresă de email – pentru comunicare;
 • mesaj – câmp în care poți expune problema sau întrebarea ta.

Datele vor fi stocate de DigiCore.Ro, în mod securizat cu acces controlat, pe perioada derulării contractului și ulterior, pentru o perioadă de 3 ani, pentru a putea păstra legătura cu dvs..

Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii mesajului sunt folosite DOAR pentru a putea lua legătura cu dvs. și a răspunde cererii dvs..

Date transmise involuntar, atunci când interacționați cu website-ul nostru:

1. Adresa IP – Atunci când vizitați site-ul nostru, adresa IP este automată înregistrată de server. NU folosim adresa dvs. IP pentru a vă identifica sau în alte scopuri decât cele statistice sau de securitate (blocarea accesului pentru adresele potențial periculoase).

2. Sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul – aceste date sunt înregistrate automat de server, direct sau prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare.

3.Cookies – Folosim cookies doar în conformitate cu prevederile Politicii de cookies disponibilă aici.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

Temeiul legal privind prelucrarea datele pe care ni le oferiți voluntar (specificate anterior) este: de a face demersuri la cererea persoanei vizate pentru încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul (UE) 679/2016).

De asemenea, în conformitate cu legislația fiscală, folosim datele furnizate pentru întocmirea conformă a facturilor emise.

Potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR, pentru că sunteți vizitator al site-ului nostru, în conformitate cu această notificare de confidențialitate putem prelucra și datele colectate automat despre despre dispozitivul dumneavoastră (ex. cookie-uri, semnalizatoare web etc.).

Care este scopul colectării datelor și cum folosim informațiile dvs. personale?

Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm despre dumneavoastră. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, aveți dreptul a a refuza. Dacă alegeți să nu ne furnizați date care ne sunt necesare pentru prestarea serviciilor sau pentru comunicare, există posibilitatea să nu puteți obține informații importante (de exemplu să fiți anunțat despre anumite modificări ale serviciilor) sau să nu puteți beneficia deloc de serviciile noastre (ex. refuzul dvs. de a ne furniza datele necesare pentru întocmirea facturii va determina rezilierea automată a contractului, deoarece ne veți pune în postura de a nu putea încasa contravaloarea serviciilor prestate).

Ce date personale înregistrăm, de ce sunt necesare și cum le folosim?

Numele și prenumele

Este necesar să ne furnizați aceste date pentru:

 • comunicare
 • completarea conformă a documentelor juridice și fiscale (contract, factură etc.)
 • întocmirea de documente personalizate
 • transmiterea informațiilor referitoare la servicii.

Adresa de email, numărul de telefon

Este necesar să ne furnizați aceste date pentru:

 • comunicare
 • completarea conformă a documentelor juridice și fiscale (contract, factură etc.)
 • întocmirea de documente personalizate
 • transmiterea informațiilor referitoare la servicii.

Adresa de domiciliu

Este necesar să ne furnizați aceste date pentru:

 • completarea conformă a documentelor juridice și fiscale (contract, factură etc.)

Seria și numărul BI/CI

Este necesar să ne furnizați aceste date pentru:

 • completarea conformă a documentelor juridice și fiscale (contract, factură etc.)

Informații despre dispozitivul folosit pentru navigare, browser și activitatea pe site

Este necesară preluarea acestor date pentru:

 • oferirea versiunii de conținut adaptată dispozitivului dvs.
 • oferirea celei mai bune experiențe de navigare pe site
 • detectarea tentativelor de fraudă, protecția site-ului și a confidențialității datelor

Puteți bloca colectarea anumitor date, folosind setările browserului dvs.. Totuși, dacă faceți acest lucru, experiență de navigare pe site-ul nostru nu va mai fi una optimă.

Perioada de retenție a datelor

Toate datele personale colectate de noi sunt stocate în România, pe serverul furnizorului nostru de servicii de găzduire, H88 Web Hosting SRL.

Prelucrăm datele cu caracter personal doar după obținerea consimțământului dumneavoastră și le păstrăm timp de trei ani sau până când consimțământul este revocat (cu excepția cazului în care cerințele legale prevăd altceva, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării).

În cazul în care nu ne oferiți sau revocați acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor vom stoca numai date minime absolut necesare (numele complet, datele de contact, referințe și note), în măsura în care interesul nostru legitim sau alt temei juridic justifică acest lucru.

Totodată, vom păstra informații și documente care conțin date cu caracter personal (inclusiv documente electronice):

 • în cazul în care legea ne obligă;
 • în cazul în care informațiile și documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară;
 • pentru a stabili, exercita sau proteja drepturile noastre legale (inclusiv în scopul prevenirii fraudei).

Cu cine partajăm datele cu caracter personal?

DigiCore.Ro nu partajează datele dumneavoastră personale cu alte entități sau terți. Datele sunt stocate numai de către DigiCore.Ro, iar accesul este garantat exclusiv pentru personalul DigiCore.Ro.

Nu vom dezvălui informații despre dvs. către terțe părți, pentru a fi utilizate în scopuri de marketing sau comerciale.

Putem, totuși, dezvălui datele dumneavoastră personale:

 • în cazul în care legea ne obligă să facem acest lucru, în legatură cu proceduri judiciare;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturi legale (în scopul prevenirii fraudei).

Ce drepturi aveți ca persoană vizată?

Conform Regulamentului GDPR, aveți următoarele drepturi specifice:

 • de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dumneavoastră personale, dacă acestea sunt inexacte;
 • de a solicita ștergerea datelor sau încetarea prelucrării acestora, sub rezerva anumitor excepții.
 • de a solicita încetarea utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct.
 • de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor, în cazul în care aveți îngrijorări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.
 • de a solicita, atunci când și din punct de vedere tehnic este fezabil, transmiterea directă sau către alt operator a datelor dumneavoastră personale. În cazul în care accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise.
 • de a solicita informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate acestea.

Puteți oricând să executați oricare dintre aceste drepturi, contactându-ne prin email, la adresa contact@digicore.ro.

Important! Vă rugăm să vă exercitați drepturile cu discernământ, luând în calcul că abuzul poate atrage răspunderea dumneavoastră juridică.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele:

Opozabilitate

Vă puteți opune oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră personale, prin transmiterea către DigiCore.Ro a unei solicitări scrise (datată și semnată în acest sens) sau prin email, la adresa contact@digicore.ro.

Securitatea datelor personale

Pentru protejarea confidențialității datelor și informațiilor personale pe care ni le furnizați întreprindem măsuri tehnice și administrative pe care le actualizăm și le testăm constant.

Accesul la datele dumneavoastră personale este restricționat, fiind permis doar angajaților care au nevoie de informațiile respective pentru a vă putea oferi beneficii sau servicii. În acest context, angajații noștri sunt instruiți cu privire la importanța asigurării confidentialitatii și securității informațiilor furnizate de dumneavoastră.

În cazul în care apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face tot posibilul pentru a o elimina, evaluând totodată nivelul de risc ce decurge din aceasta, conform politicii noastre privind încălcarea datelor cu caracter personal. Dacă se constată că scurgerea respectivă de date vă poate provoca vătămări fizice, pagube materiale sau nemateriale (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierderi financiare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, excepție făcând cazurile în care legea prevede altfel. Acțiunile pe care le vom întreprinde vor fi în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

Modificări ale politicii de confidențialitate

În condițiile în care legislația privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările și recomandările organelor de stat și autorităților de supraveghere vor suferi modificări, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare.

Vă vom informa cu privire la orice modificări ale politicii noastre de confidențialitate prin afișarea lor pe aceasta pagină. Prezentul document înlocuiește toate comunicările sau declarațiile anterioare cu privire la practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile de utilizare a acestui site web.

Contact

Pentru întrebări, nelămuriri sau solicitări legate de exercitarea drepturilor legale cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să ne contactați prin intermediul formularului dedicat din pagina Contact, sau prin e-mail, la adresa contact@digicore.ro.