Identitate vizuală

Identitatea vizuală este expresia grafică a filosofiei și valorilor asumate de compania sau organizația dumneavoastră. Este ceea ce vă definește stilul vizual, ca ansamblu original și coerent de particularități stilistice și cromatice.

Folosite corect și consecvent, elementele grafice comunică, subtil și extrem de eficient, mesajul derivat din strategia de comunicare. Conferă distincție și recognoscibilitate, atrag încrederea și respectul, având – în plus – și un impact motivațional asupra propriei echipe.

Logoul – ca element principal de identitate vizuală – reprezintă grafic, într-o manieră simbolică, originală și creativă, esența conceptului care stă la baza strategiei de comunicare.

Fiind primul instrument de marketing cu care potențialii clienți sau parteneri intră în contact, importanța logoului este vitală: el trebuie să fie perceput ca atractiv, agreabil, unic, ușor recognoscibil și să inspire încredere și profesionalism.