Design & DTP

Identitate vizuală

Identitatea vizuală este expresia grafică a filosofiei și valorilor asumate de compania sau organizația dumneavoastră. Este ceea ce vă definește stilul vizual, ca ansamblu original și coerent de particularități stilistice și cromatice.

Folosite corect și consecvent, elementele grafice comunică, subtil și extrem de eficient, mesajul derivat din strategia de comunicare. Conferă distincție și recognoscibilitate, atrag încrederea și respectul, având - în plus - și un impact motivațional asupra propriei echipe.

Logoul - ca element principal de identitate vizuală - reprezintă grafic, într-o manieră simbolică, originală și creativă, esența conceptului care stă la baza strategiei de comunicare.

Fiind primul instrument de marketing cu care potențialii clienți sau parteneri intră în contact, importanța logoului este vitală: el trebuie să fie perceput ca atractiv, agreabil, unic, ușor recognoscibil și să inspire încredere și profesionalism.

Ghiduri de branding

Ghidurile de branding (brand books) conțin descrieri detaliate ale elementelor de identitate vizuală și exemple concrete de utilizare a lor în cele mai frecvent folosite mijloace și forme de comunicare și pe diferite tipuri de suport.

Ghidurile conțin, de asemenea, și exemple de utilizare eronată a acestora, ca formă, poziție, proporții, încadrare sau cromatică.

Importanța ghidurilor de branding derivă din necesitatea folosirii elementelor grafice în mod unitar și consecvent, în toate cazurile, de către toate departamentele și cu respectarea tuturor specificațiilor, condiție imperativă din perspectiva construirii identității de brand în timp.

Materiale promo

Suport de hârtie

Avem experiență în realizarea designului pentru materiale tipărite - pliante, afișe, broșuri, cataloage, flyere, bannere - și colaborări de lungă durată cu tipografii de prestigiu.

Vom integra perfect mesajul dvs. de marketing într-un context grafic adaptat specificului activității companiei, folosind o cromatică adecvată și elemente vizuale distinctive, furnizându-vă materiale de comunicare de excepție.

Alte tipuri de suport

Natura și caracteristicile materialelor folosite în campaniile de marketing pot varia extrem de mult, în funcție de imaginația copywritter-ilor și a strategilor în comunicare. 

Vă punem la dispoziție creativitatea și experiența noastră în realizarea unui design de excepție pentru cele mai diverse tipuri de materiale: insigne, pixuri, wind-flags, tricouri, șepci, plachete aniversare, semnalizatoare la raft etc.